Освіта

Школа, як загальноосвітній навчальний заклад з поглибленим вивченням гуманітарних предметів та курсів музичного напрямку має ІІІ ступені:


І ступінь – початкова школа (1-4 класи – термін навчання 4 роки). Початкова школа надає початкову загальну освіту та початкову профільну музичну підготовку, основною метою якої є забезпечення всебічного розвитку нахилів, здібностей, талантів дитини, подальше становлення її особистості, залучення до джерел світової культури.


ІІ ступінь – основна школа (5-9 класи – термін навчання 5 років). Основна школа забезпечує базову загальну середню освіту і профільну музичну допрофесійну підготовку на рівні вимог до вступника до вищого мистецького навчального закладу І і ІІ рівнів акредитації, розвиває індивідуальні здібності учнів, їх творче, теоретичне мислення, сприяє формуванню загальнолюдської моралі, гуманістичних основ світогляду, особистих якостей, професійному самовизначенню. Випускники, які закінчили школу ІІ ступеня (9 клас) одержують свідоцтво про базову середню освіту, що дає право на вступ до школи ІІІ ступеня, вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації.


ІІІ ступінь – старша школа (10-11 класи – термін навчання 2 роки). Старша школа забезпечує повну загальну середню освіту та профільну музичну професійну підготовку і є основним етапом, на якому завершується оволодіння учнями загальноосвітніми та професійними знаннями, умінням та навичками, необхідними для подальшого навчання у вищих навчальних закладів культури і мистецтв ІІІ-ІV рівнів акредитації. Випускники, які закінчили школу ІІІ ступеня, одержують атестат про повну загальну середню освіту та свідоцтво про музичну освіту, що дає право на вступ до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації.


Навчально-виховний процес у школі здійснюється за двома циклами: загальноосвітнім та спеціальним.
Спеціальний цикл складається з відділів:


У школі працює підготовча група для дітей дошкільного віку.