Основні відомості

Школа заснована у 1933 році на базі музичних класів Столярського Постановою ЦК КП(б)У в статусі Одеської музичної школи-десятирічки з присвоєнням ім’я П.С. Столярського. Наказом Міністерства культури і мистецтв України від 27.01.2004р. №35 Школу перейменовано у Одеську середню спеціалізовану музичну школу-інтернат імені професора П.С. Столярського.

Школа є загальноосвітнім навчальним закладом державної форми власності підпорядкованим Міністерству культури України та фінансується за рахунок коштів державного бюджету.

Школа має повне та скорочене найменування.

Повне найменування: Одеська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені професора П.С. Столярського

Скорочене: ОССМШІ

Місцезнаходження школи: 65026, м. Одеса, вул. Сабанєєв міст 1;

тел. (048) 722-18-86, 722-24-81

факс (048) 726-09-33, 725-09-33

Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та підготовка учнів до вступу у вищі музичні навчальні заклади.

Головними завданнями школи є формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою позицією, почуттям національної самосвідомості та створення умов для оволодіння системою наукових знань про суспільство, людину і природу.

Громадяни України здобувають повну загальну середню освіту та профільну музичну підготовку на безоплатній основі.

Набор учнів до школи здійснюється на конкурсній основі.

Мова навчання у школі визначається Конституцією України та законодавством України.