Для вступників


Правила прийому 2019


Порядок прийому учнів на конкурсній основі до Одеської середньої спеціалізованої музичної школи – інтернату.


Для набору учнів у ШКОЛУ створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора ШКОЛИ. В ШКОЛУ зараховуються діти, які мають яскраві музичні данні і можуть навчатися на відділах: фортепіанному, скрипковому, струнному, духових та ударних інструментів, хорового диригування та теорії музики

При вступі дітей в ШКОЛУ в 1 - 9-й класи батьки надають заяву про прийом в школу, свідоцтво про народження дитини, лікарняну довідку №26,№63, 4 фотографії(3х4), папку А-4 а також табелі музичний та загальноосвітній шкіл, якщо вступають в 2 - 9-й класи

Заява щодо прийому в школу надається на ім’я директора з вказівкою спеціальності.
Прийом заяв в 1-й клас відбувається з 3 квiтня по 16 травня, в 2 - 9-й класи з 3 травня по 15 червня.
Учням 2 - 9-х класів надаються консультації з фаху та сольфеджіо протягом квітня, травня.
Прийом учнів в 1-9 класи здійснюється на конкурсній основі за додатковим набором на вакантні місця за висновками приймальної комісії.
Вступні іспити у 1 клас відбудуться 10.00, 18 травня 2019.
Конкурсний відбір в 2-9 класи складається з двох турів, які відбудуться 10.00, 18 червня 2019.

Критерії відбору:


1-й клас


В 1-й клас приймаються діти в віці 6 - 7 років, музична підготовка для вступу в 1-й клас необов’язкова. Конкурсний відбір передбачає:

 • перевірку природної музичної інтонації, пам’яті та ритму;
 • виконання пісні;
 • повторення мелодії;

Комплексний аналіз музичних та творчих здібностей дитини є підставою для зарахування або не зарахування до 1-го класу ШКОЛИ. Вступ до 1-го класу визначається приймальною комісією за критеріями - «відповідає вимогам» або «не відповідає вимогам» за результатами голосування членів приймальної комісії.


2 – 9-й клас


В 2 - 9 й класи приймаються учні з відповідною класу і віку підготовкою з музичних та загальноосвітніх предметів за 2-ма турами. Різниця в класах між музичними і загальноосвітніми предметами не дозволяється.

На виконавських відділах:

  I-й тур конкурсу
 • іспит з фаху: виконання програми на інструменті відповідно вимогам класу ДМШ;

  II-й тур конкурсу:
 • іспит з сольфеджіо: музичний диктант (письмово),усна перевірка практичних та теоретичних навичок з предмету «сольфеджіо» відповідно вимогам класу ДМШ.

На відділі хорового диригування:

  І-й тур конкурсу:
 • виконання вокального твору (або творів) малої форми (соло або з акомпанементом) та виконання програми з фортепіано відповідно вимогам класу ДМШ;

  II-й тур конкурсу:
 • іспит з сольфеджіо: музичний диктант (письмово), усна перевірка практичних та теоретичних навичок з предмету «сольфеджіо» відповідно вимогам класу ДМШ.

На відділі теорії музики (8 - 9класи):

  I-й тур конкурсу
 • іспит з сольфеджіо: музичний диктант (письмово), усна перевірка практичних та теоретичних навичок з предмету «сольфеджіо», а також композиторських здібностей, відповідно вимогам класу ДМШ;

  II-й тур конкурсу:
 • іспит з музичної літератури та виконання програми з фортепіано відповідно вимогам класу ДМШ.

Учні, які отримують з фаху 4-6 балів (за 12-ті бальною системою оцінювання) та з сольфеджіо 1-3 бали (за 12-ті бальною системою оцінювання) за висновками приймальної комісії та відповідними протоколами до школи не приймаються.

Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний.